KLANTENSERVICE

De serie luisterlessen Nieuwe Kijk op Muziek kan online betaald worden. Deze iDeal betalingen worden via Sisow geregeld. Op deze wijze ben je verzekerd van een veilige betaling. Betaling dient voor de start van betreffende lessen overgemaakt te zijn. Na ontvangst ontvang je een bevestiging van deelname en wordt je plaats gereserveerd.

De muzieklessen worden in overleg afgesproken, waarvoor je, na goedkeuring afspraken, een factuur gemaild krijgt.

RETOURNEREN
Retourneren is niet mogelijk.

VERZENDEN & LEVERTIJD
Verzending van factuur gaat via mail en gebeurt binnen een week na gemaakte afspraken.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Brechtje heeft haar algemene voorwaarden in het Nederlands opgesteld. Klik op Algemene Voorwaarden Winkel Studio Hoor om het te lezen.