KOSTEN BLOKFLUIT

REGELMATIGE LESSEN
Privéles wekelijks/twee-wekelijks

45 min             € 42
60 min             € 54

Duoles wekelijks/twee-wekelijks
45 min             € 27,50
60 min             € 34

Ensembleles wekelijks/twee-wekelijks
60 min             €18,50 – € 24 Afhankelijk van het aantal spelers.

Proefles
30 min            €22 privé
30 min            €15 duo p.p.
30 min            €11 trio p.p.
Bovenstaande prijzen gelden tot juli ’20.

STRIPPENKAART
Koop van tevoren 10 lessen naar keuze in en heb een jaar de tijd om ze te komen halen. Kies je les en tel 10% op bij de betreffende lesprijs. Voorbeeld: je kiest voor een solo-les van 45 minuten: 10 x €42= €420,00 + 10% (€42)= €462)

KLEINE LETTERTJES

  • Deze prijzen gelden per 10 wekelijkse of tweewekelijkse lessen, na het prikken van data dienen de lessen vooruit betaald te worden.
  •  Strippenkaart is 1 kalenderjaar geldig. Maximaal 2 strippenkaarten per jaar.
  • Je kunt ook kiezen voor losse lessen die ad-hoc worden afgesproken. Dan geldt een toeslag van 20%.
  • Voor leerlingen tot 18 jaar geldt een korting van 21% BTW op de bovengenoemde prijzen.
  • Bij afmelding van de regelmatige les binnen 24 uur wordt besproken les gerekend.
  • Bij afmelding van een strippenkaartles binnen 48 uur wordt besproken les gerekend.
  • Een tijdige afgezegde les kan worden ingehaald voor de laatste les van de afgesproken periode.
  • Wanneer je geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid/zwangerschap, dienen binnen verzuimperiode tenminste 4 lessen doorbetaald te worden.
  • Indien  verzuimperiode langer duurt dan 4 lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na 10 gemiste lessen gedurende een aaneengesloten periode, is geen lesgeld meer verschuldigd.
  • Indien ik verhinderd ben wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid, dienen maximaal 2 lessen doorbetaald te worden binnen de verzuimperiode. Daarna is geen lesgeld meer verschuldigd.

LESDAGEN BLOKFLUIT
Alle muzieklessen kun je volgen op (bij voorkeur) dinsdag in Studio Hoor Muziekeducatie Den Haag. Grotere ensembles krijgen voorlopig les in het Koorenhuis, Prinsengracht 27 Den Haag.

REACTIE
Gelukkig kwam Brechtje Roos op mijn pad en zij weet me met haar sprankelende lessen al een aantal jaren te boeien en te enthousiasmeren voor de blokfluit. Met bladmuziek en impro! Marijke Kors